Annual food prices highest rise in a decade

امروز، دوشنبه ۱۴ام فوریه، گزارش شاخص قیمت غذا (FPI) کشور نیوزلند منتشر شده است. قیمت غذا به بیشترین مقدار در ۱۰ سال اخیر رسیده است. شاخص قیمت غذا در ژانویه سال کنونی ۵.۹٪ بیشتر از ژانویه سال گذشته بود که بیشترین افزایش سالانه از آگست ۲۰۱۱ محسوب می‌شود. قیمت غذا در ماه ژانویه در مقایسه با ماه دسامبر ۲.۷٪ افزایش یافته که بیشترین رشد ماهانه در ۵ سال اخیر است. در حقیقت افزایش قیمت غذا در ماه ژانویه امری معمول محسوب می‌شود اما چنین افزایش چشمگیری غیرمعمول است. تغییر قیمت ماهانه‌ی قیمت غذا در ژانویه ۲۰۲۱،  ۱.۳٪ و در ژانویه سال ۲۰۲۰، ۲.۱٪ بود. طبق گزارش‌ها، قیمت ۷۶٪ از اقلام غذایی در ماه ژانویه افزایش یافتند. قیمت میوه و سبزیجات عامل اصلی افزایش ماهانه و سالانه‌ی قیمت غذا بودند. قیمت میوه و سبزیجات نسبت به ماه دسامبر ۹.۹٪ و نسبت به ماه ژانویه سال گذشته ۱۵٪ افزایش پیدا کردند. قیمت گوجه در ژانویه سال گذشته، ۲.۹۴ دلار بود و در ژانویه سال کنونی به ۷.۲۹ دلار رسید که بیشترین افزایش قیمت در بین اقلام غذایی محسوب می‌شود.

audio-thumbnail
Annual food prices highest rise in a decade
0:00
/2:13