Advance GDP Price Index

تغییر قیمت فصلی تمامی کالاها و خدماتی که در محاسبه‌ی تولید ناخالص داخلی بکار رفته‌اند را شاخص قیمت تولید ناخالص ملی (Advance GDP Price Index) می‌نامند. شاخص قیمت تولید ناخالص ملی تورم را مقیاسی وسیع نشان می‌دهد زیرا شامل تمامی فعالیت‌های می‌شود که برای محاسبه‌ی تولید ناخالص داخلی لحاظ شده‌اند و بانک مرکزی از این شاخص به عنوان ابزاری برای ارزیابی تورم کشور استفاده می‌کند. شاخص قیمت تولید ناخالص ملی در فصل سال ۲۰۲۱ موجب تضعیف دلار آمریکا و در فصل‌های دوم، سوم و چهارم موجب تقویت دلار آمریکا شده است.

audio-thumbnail
Advance GDP price index
0:00
/2:31

Advance GDP

تولید ناخالص داخلی (Gross Domestic Product-GDP) رایج‌ترین شاخصی‌ست که برای اندازه‌گیری رفاه یک جامعه و مقایسه آن با سایر جوامع به کار گرفته می‌شود. شاخص تولید ناخالص ملی بیانگر کل ارزش محصولات و خدمات داخلی کشور در یک دوره‌ی زمانی معین است. این شاخص نشان‌دهنده‌ی میزان فعالیت اقتصادی در مقیاس ملی است و می‌تواند به عنوان معیاری برای سنجش سلامت اقتصاد یک کشور در نظر گرفته شود. گزارش کنونی داده‌های فصلی یک سال را با داده‌های همان فصل در سال گذشته مقایسه می‌کند ‌(q/y). از گزارش تولید ناخالص داخلی سه نسخه تهیه که با فاصله‌ی یک ماه منتشر می‌شوند: نسخه‌ی مقدماتی (Advance)، نسخه‌ی اولیه (Preliminary) و نسخه‌ی نهایی (Final). نسخه‌ی مقدماتی را زودتر منتشر می‌کنند و در نتیجه تاثیر بسیار زیادی بر بازار می‌گذارد.

audio-thumbnail
Advanced GDP USD
0:00
/4:50

CPI(NZD)

تغییرات فصلی قیمت کالاها و خدماتی که مصرف‌کننده‌ها خریداری کردند را به کمک شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) اندازه می‌گیرند. به عبارت دقیق‌تر، میانگین قیمت کالاها و خدمات گوناگون را  با قیمت نمونه‌های موجود در گزارش فصل قبل مقایسه و به صورت درصد بیان می‌کنند. شاخص قیمت مصرف‌کننده بخش بزرگی از داده‌های مربوط به تورم را تشکیل می‌دهد و تورم نیز بر ارزش واحد پولی کشور تاثیر می‌گذارد زیرا با افزایش تورم بانک‌های مرکزی وادار به افزایش نرخ بهره می‌‌شوند. سرمایه‌گذاران توجه‌ی ویژه‌ای به شاخص قیمت مصرف‌کننده دارند زیرا پیش‌بینیِ قیمتِ دارایی‌های حساس‌به‌تورم مانند اوراق قرضه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. همچنین از شاخص قیمت مصرف‌کننده برای تشخیص افراد واجد دریافت بیمه‌ی تامین اجتماعی و تنظیم دستمزد کارگران محلی استفاده می‌کنند. یکی از انتقاداتی که به این شاخص می‌کنند این است که فقط قیمت کالاها و خدمات مصرفی متخصصان، خویش‌فرماها، بیکاران، بازنشستگان و افرادی که درآمدشان زیر خط فقر است را در نظر می‌گیرد و شامل جمعیت روستایی، کشاورزان، نیروهای مسلح، زندانی‌ها و افرادی که در تیمارستان‌ها بستری هستند نمی‌شود. مسئله‌ی دیگر این است که شکل الگوی مصرف خانوارها را در محاسباتش در نظر نمی‌گیرند. به طور کلی شاخص قیمت مصرف‌کننده بیانگر سلامت اقتصاد کشور است و اکثر تحلیلگران بازه‌ی ۲ تا ۳ درصدی را برای اقتصاد کشور مناسب می‌دانند. شاخص قیمت مصرف‌کننده دیرتر از گزارش‌ تورم دیگر کشورها منتشر می‌شود اما از آنجا که اولین گزارش تورمی این کشور است تاثیر زیادی بر بازار می‌گذارد. شاخص قیمت مصرف‌کننده کشور نیوزلند در دو ماه پایانی سال ۲۰۲۱ موجب تقویت واحد پولی این کشور شده است.

audio-thumbnail
4 CPI NZD
0:00
/5:51

Unemployment Claims

تعداد افراد بیکار نشانه‌ای مهم از سلامت اقتصاد است زیرا خرجکرد مصرف‌کننده که بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهد به شدت به شرایط بازار کار بستگی دارد. تعداد افرادی که برای اولین بار در هفته‌ی گذشته درخواست بیمه بیکاری داده‌اند را به کمک شاخص مطالبات بیکاری(Unemployment Claims) می‌سنجند. گزارش مطالبات بیکاری در آمریکا اولین گزارش اقتصادی‌ست و میزان تاثیرگذاری آن بر بازار به صورت هفتگی تغییر می‌کند.گزارش مطالبات بیکاری آمریکا را بصورت هفتگی و در اولین پنج‌شنبه پس از پایان هفته منتشر می‌کنند. شاخص مطالبات بیکاری در سه هفته‌ی ابتدایی ماه ژانویه بیشتر از مقادیر پیش‌بینی‌شده بود و در نتیجه موجب تضعیف واحد پولی این کشور شده است.

audio-thumbnail
3 unemployment claims
0:00
/1:46