Core PCE Price Index

bea.gov

تغییر ماهانه‌ی قیمت کالا و خدماتی که افراد خریداری می‌کنند را شاخص هزینه‌های شخصی (Personal Consumption Expenditures-PCE) می‌نامند. برای مخدوش‌نشدن روند اصلی داده‌ها، غذا و انرژی را از لیست کالاها حذف و شاخص جدید را تحت عنوان شاخص پایه‌ی هزینه‌های شخصی (Core PCE) معرفی می‌کنند. تفاوت شاخص هزینه‌های شخصی و شاخص قیمت مصرف‌کننده در مصرف‌کننده‌ها‌ی هدف است. برای محاسبه‌ی شاخص هزینه‌های شخصی کالا و خدماتی که افراد دریافت کرده‌اند را در نظر می‌گیرند در حالیکه برای محاسبه‌ی شاخص قیمت مصرف‌کننده کالا و خدماتی که تمامی مصرف‌کننده‌های یک کشور خریداری کرده‌اند را لحاظ می‌کنند. گفته می‌شود که شاخص هزینه‌های شخصی محبوب‌ترین ابزار بانک مرکزی آمریکا برای سنجش تورم کشوراست. اما شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ده روز زودتر منتشر می‌شود و بنابراین توجهات بیشتری را به خود جلب می‌کند. شاخص هزینه‌های شخصی در۵ ماه سال ۲۰۲۱ از جمله ماه دسامبر دلار آمریکا را تقویت و در دو ماه جون و جولای موجب تضعیف دلار آمریکا شده است.

audio-thumbnail
Core PCE Price Index
0:00
/2:19

Italian 10-y Bond Auction

The Five Star "no" to the MES or the attempt to recover the lost identity |  Atalayar - Las claves del mundo en tus manos
atalayar.com

شرکت‌های بزرگ یا دولت‌ها برای کسب سرمایه‌ موردنیازشان اقدام به انتشار اوراق قرضه با نرخ بهره نسبتا کم می‌کنند. دولت در حراجی اوراق قرضه را به سرمایه‌گذاران ارائه کرده و سرمایه‌گذاران متوسط بازده اوراق قرضه را در حراجی تعیین می‌کنند. بنابراین از بازده اوراق قرضه می‌توان به نرخ بهره‌ای که سرمایه‌گذاران برای آینده درنظر دارند پی برد. نتایج حراجی را به صورت 'X.XX|X.X' گزارش می‌کنند. اولین عدد متوسط بازده اوراق فروخته‌شده و دومین عدد نسبت تقاضا به عرضه (bid to cover) است.‌ نسبت تقاضا به عرضه یا btc حجم اوراق قرضه‌ای که سرمایه‌گذاران متقاضی آن هستند را با حجم اوراق قرضه‌ای که برای فروش گذاشته‌شده‌اند مقایسه می‌کند. هرچه نسبت btc بیشتر باشد به معنای موفقیت حراجی‌ست. زیرا سرمایه‌گذاران برای خرید اوراق قرضه یک کشور ابتدا باید ارز آن کشور را تهیه کنند و بنابراین نسبت بالای btc به نفع ارز کشور تمام می‌شود. نسبت btc همچنین میزان تقاضا و نقدینگی بازار اوراق را نشان می‌دهد که از آن به عنوان ابزاری برای سنجش اطمینان سرمایه‌گذاران استفاده می‌کنند. خریداران اوراق قرضه عموما کوپن‌هایی را دریافت می‌کنند که سود اصلی آن‌ها است و به طور دوره‌ای در فواصل زمانی ۳۰ روزه، ۶۰ روزه، ۱۲۰ روزه، سه ساله، پنج ساله، ده ساله و ۳۰ ساله پرداخت می‌شود. میانگین بازده و نسبت btc اوراق قرضه ده‌ساله‌ای که دولت ایتالیا در حراجی فروخته است را تحت عنوان (Italian 10-y Bond Auction) منتشر می‌کنند.

audio-thumbnail
Italian 10 y Bond Auction
0:00
/2:48

KOF Economic Barometer

marketplus.ch

موسسه‌ی تحقیقات اقتصادی KOF با ترکیب ۲۱۹ شاخص اقتصادی از جمله شاخص اطمینان بانک، تولید، سفارشات جدید، اطمینان مصرف‌کننده، عرضه پول، اختلاف نرخ بهره، قیمت بازار سهام و مسکن، شاخص جدیدی به نام شاخص اقتصادی KOF (KOF Economic Barometer) تعریف می‌کند. شاخص اقتصادی KOF برای پیش‌بینی مسیر اقتصادی شش ماه آینده کشور طراحی شده‌ است. موسسه‌ی KOF این شاخص را بصورت ماهانه و در اواخر ماه جاری منتشر می‌کند. شاخص اقتصادی KOF‌ در چهار ماه از سال ۲۰۲۱ موجب تضعیف ارز سوییس  شده و در هشت ماه از سال از جمله ماه دسامبر فرانک سوییس را تقویت کرده است.

audio-thumbnail
KOF Economic Barometer
0:00
/1:34

Revised UoM Consumer Sentiment

reuters.com

دانشگاه میشیگان به صورت ماهانه از ۵۰۰ مصرف‌کننده‌ی آمریکایی درباره‌ی شرایط اقتصادی فعلی و آتی نظرسنجی و نتایج را تحت عنوان شاخص احساس مصرف‌کننده UoM (UoM Consumer Sentiment) منتشر می‌کند. اطمینان مالی مصرف‌کننده نشانگر پیشرویی‌ست و میزان خرجکرد مصرف‌کننده را پیش‌بینی می‌کند. از آنجا که خرجکرد مصرف‌کننده بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی یک کشور را تشکیل می‌دهد، شاخص احساس مصرف‌کننده اهمیت ویژه‌ای برای معامله‌گران و تحلیل‌گران پیدا می‌کند. دانشگاه میشیگان از شاخص احساس مصرف‌کننده دو نسخه تهیه می‌کند: نسخه‌ی اولیه و نسخه‌ی بازبینی‌شده. نسخه‌ی اولیه ۱۵ روز زودتر منتشر می‌شود و بنابراین تاثیر بیشتری بر بازار می‌گذارد. دانشگاه میشیگان شاخص بازبینی‌شده احساس مصرف‌کننده را به صورت ماهانه و در آخرین جمعه‌ی ماه جاری منتشر می‌کند. شاخص بازبینی‌شده احساس مصرف‌کننده UoM در چهار ماه مارچ، آوریل، اکتبر و نوامبر سال ۲۰۲۱ موجب تقویت دلار آمریکا شده است.

audio-thumbnail
Revised UoM Consumer Sentiment
0:00
/2:20